Ryhmille2020-08-11T09:52:34+00:00
Loading...

Ainutlaatuinen Tunnetaito-ohjelma varhais­kasvatukseen ja alkuopetukseen!

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma on yhdistelmä lisäkoulutusta kasvattajille ja lapsia kiehtovaa materiaalia tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun lapsiryhmässä. Ohjelman tunnetuokioiden hauskat tarinat, yhteiset keskustelut ja aktivoivat tehtävät, leikit ja taiteilut vahvistavat monipuolisesti lasten tunne- ja kaveritaitoja. Ryhmän aikuisille suunnattu oppimateriaali syventää tietämystä tunnetaitojen kehittymisestä ja tarjoaa lukuisia vinkkejä tunnetaitojen vahvistamiseen arkisissa vuorovaikutustilanteissa ryhmätilanteissa.

”Yhteishenki on parantunut huomattavasti, toisten kuunteleminen, kyky huomata toisten tunteet ja arvostaa niitä.”

Tunnetaitojen harjoittelua ryhmässä

Lapsi oppii tunnetaitoja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Varhaiskasvatus tai alkuopetus on oivallinen areena näiden taitojen tietoiseen harjoitteluun ryhmässä. Ohjelmassa tutustutaan tunnetaitoihin monipuolisesti ja niitä opetellaan erilaisten harjoitusten muodossa satujen, keskustelujen, draaman, liikunnan, musiikin, askartelun ja leikkien avulla.

Tunnetaito-ohjelman hyödyt ovat lapselle monitahoiset:

  • Lapsi oppii tunnistamaan ja sanoittamaan omia tunteita
  • Oppii tunteiden säätelyä
  • Oppii keinoja rauhoittua
  • Tutustuu erilaisiin persoonallisuuksiin
  • Itsetuntemus vahvistuu
  • Empatiakyky vahvistuu
  • Oppii ryhmätyöskentelyä

Lasten kyvyt tunteiden sanoittamisessa ovat kehittyneet huimasti. He kertovat entistä avoimemmin omista tunteista ja huomaavat niitä myös muissa.

Tunteiden sanoittamisesta ongelmanratkaisuun

Kansainvälisessä sosioemotionaalisen oppimisen tutkimuksissa on tunnistettu tunne- ja sosiaalisten taitojen viisi ydinosaamisaluetta. Ympyräiset tunnetaito-ohjelman jaksot on rakennettu näiden osaamisalueiden mukaisesti lapsen kokemusmaailmaan sopivaksi.

Ohjelmassa lähdetään liikkeelle itsetietoisuuteen ja itsesäätelyyn liittyvien taitojen opettelusta, sillä ne muodostavat pohjan tunnetaidoille. Kun lapsi osaa tunnistaa tunteita ja säädellä niitä, hän pystyy oppimaan myös monimutkaisempia tunnetaitoja, kuten ongelmanratkaisua ja muiden huomioon ottamista.

Tunnetaito-ohjelma kattaa koko sosioemotionaalisen oppimisen kokonaisuuden.

Sosiaaliset taidot ovat kehittyneet. Toisia otetaan paremmin huomioon ja pyydetään leikkiin.
Tunnetaito-ohjelma on saatavilla Suomessa elokuusta 2020 alkaen.

Lisätietoja:
Mari Korkeamäki
040-3518882
mari.korkeamaki@roundies.fi

Lue lisää ohjelman sivuilta www.tunteetjataidot.fi
Seuraa Ympyräisiä somessa!

Facebook

Instagram

Pinterest

SoundCloud

Go to Top