Vahvuuskortit
Ympyräiset Vahvuuskortit auttavat löytämään vahvuuksia itsessä ja muissa

Vahvuuskortit auttavat tunnistamaan millaisia olemma ja millaisia haluaisimme olla. Vahvuuskortit ovat helppokäyttöinen apuväline keskusteluun itselle tärkeistä teemoista ja kokemuksista.

Omien vahvuuksien, taitojen ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen vahvistaa myönteisen itsetunnon ja minäkuvan kehittymistä, mikä tukee hyvinvointia ja menestystä kaikissa elämänvaiheissa.

Ympyräisten vahvuuskortit sisältävät 41 korttia. Korttipakkaan on koottu ideoita vahvuuskorttien hyödyntämiseen ammattilaisille ja kotiin yhden lapsen tai ryhmän kanssa käytettäväksi.

Samaistuttavien ja sympaattisten Ympyräis-hahmojen kanssa vahvuuksien löytäminen sujuu leikiten!
Käyttöehdotuksia:

Minun vahvuuteni
Valitse itsellesi 3–5 vahvuuskorttia sen mukaan, mikä korteista sopisi mielestäsi sinulle parhaiten. Miksi valitsit juuri ne vahvuudet? Minkälaisissa tilanteissa vahvuutesi tulevat esille? Mistä vahvuudesta olet erityisen ylpeä? Miksi? Missä vahvuudessa olet huomannut kehittyneesi kasvaessasi?

Sinun vahvuutesi
Valitse toiselle 3–5 vahvuuskorttia sen mukaan, mikä korteista sopisi hänelle mielestäsi parhaiten. Miksi valitsit juuri ne vahvuudet? Minkälaisissa tilanteissa olet huomannut näitä vahvuuksia?

Minä harjoittelen!
Valitse itsellesi yksi sellainen vahvuuskortti, jossa haluaisit olla entistä parempi. Mieti, miten voisit vahvuutta harjoitella ja kuka sinua voisi auttaa?

Millainen haluaisin olla?
Valitse 3 sellaista vahvuuskorttia, jotka kuvaavat sitä, millainen haluaisit tulevaisuudessa olla. Minkälaisin askelin pääsisit kohti tavoitettasi?

Vahvuusarvoittelu
Ryhmässä (3 henkilöä tai enemmän) jokainen valitsee itselleen 1–3 vahvuuskorttia näyttämättä niitä muille. Kortit sekoitetaan, asetetaan pöydälle ja käännetään yksi kerrallaan kuvapuoli ylöspäin. Pelaajat yrittävät arvata, kuka valitsi minkäkin vahvuuden ja miksi.

Vahvuuskehu
Tarkka kehu on tutkimusten mukaan kaikista tehokkain. Valitse lasta kuvaavia vahvuuskortteja ja käytä niin kehujen apuna: “Kiitos, kun olit ystävällinen” “Oletpa taitava ottamaan kaikki mukaan leikkiin”.

Vinkki!

Vahvuuksien avulla kehuminen vahvistaa tehokkaasti sellaisia ominaisuuksia, joita haluaisit nähdä lapsessa lisää. Jos lapsi harjoittelee esimerkiksi sääntöjen noudattamista, kehu häntä ääneen aina, kun hän noudattaa sääntöjä. Näin lapsi huomaa itsekin onnistuvansa ja lapsen toivottu käytös lisääntyy!

Tunnekortit & Muistipeli
Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen ovat tärkeimpiä tunnetaitoja.

Ympyräiset Tunnekortit on hauska ja monipuolinen tapa opetella tunnetaitoja. Tunnetaitojen harjoittelun voi aloittaa jo pienen lapsen kanssa. Tunnekorttien avulla lapsi saa väylän ilmaista tunteitaan, tunnistaa tunteita ja puhua niistä.

Pienikin lapsi osaa valita tunnekorteista sopivan, vaikka hän ei vielä osaisi tunnesanoja.

Ympyräiset Tunnekortit sisältää 48 korttia, joihin on kuvattu 24 erilaista tunnetta. Korteissa seikkailevat valloittavat Ympyräiset-hahmot! Korttipakkaan on koottu ideoita tunnekorttien hyödyntämiseen ammattilaiselle ja kotiin yhden lapsen tai lapsiryhmän kanssa käytettäväksi.

Käyttöehdotuksia:

Mitä kuuluu?
Kysy lapselta hänen päivästään tunnekorttien avulla. Valitkaa päivään sopivimmat tunnekortit ja kertokaa lisää niistä. Pienikin lapsi osaa valita tunnekorteista sopivan, vaikka hän ei vielä osaisi tunnesanoja.

Kerro se kortein!
Jos lapsen on vaikea puhua tunteistaan hankalassa tilanteessa, anna hänen kertoa niistä tunnekorttien avulla.
Näytä esimerkkiä! Nimeä omia tunteitasi tunnekorttien avulla.

Tunnemuistipeli
Pelatkaa tunnekorteilla muistipeliä. Kun pari löytyy, nimetkää tunne!

Aloittelijan versio
Peliä voi helpottaa ottamalla mukaan vain osan korttipakasta tai hyväksymällä pariksi kortit, joissa on sama hahmo, vaikka tunne olisi eri.

Lisähaastetta
Pelaaja saa lisäpisteen, jos onnistuu nimeämään löytämänsä korttiparin tunteen. Pelaaja saa toisen lisäpisteen, jos keksii esimerkin, jossa hän on kokenut kyseistä tunnetta.

Tarinaketju
Keksikää tarina, jossa on mahdollisimman monta tunnetta. Yksi aloittaa sanomalla yhden lauseen, ja seuraava jatkaa. Saatteko kaikki tunnekortit käytettyä? Halutessanne voitte kirjoittaa tarinan ylös ja lukea sen lopuksi.

Arvailu
Pelaaja nostaa korttipakasta yhden tunnekortin näyttämättä sitä muille ja matkii kortissa olevan hahmon ilmettä. Muut yrittävät arvata, mikä tunne on kyseessä.

Vinkki!

Korttipakka soveltuu myös muistipelin pelaamiseen, jolloin tunnetaitoja opitaan pelin lomassa kuin huomaamatta!