Vanhempien ykköstoive on oman lapsen hyvinvointi. Monia mietityttää, että miten tukea lapsen hyvinvointia arjessa? On tutkittu, että positiiviset tunnetilat ovat selkeästi yhteydessä sekä psyykkiseen, fyysiseen että sosiaaliseen hyvinvointiin: myönteiset tunteet tukevat terveyttä, itsetunnon kehittymistä ja myös oppimista sekä muistamista. Pienet arkiset ilot, hymyt, hellyydenosoitukset ja kehut voivat siis saada paljon aikaan.

Kuten olet huomannut lapsesi tunne-elämän kehitys on alkanut jo vauvavuodesta. Pian syntymän jälkeen hän hymyili sinun hellittelypuheellesi. Sinä vanhempana oletkin avainasemassa siinä, miten lapsesi suhtautuu itseensä, ja saa onnistumisen kokemuksia. Muista siis jatkaa lapsellesi hymyilemistä ja suhtautua häneen myönteisesti.

Lapsi tarvitsee myönteisyytesi lisäksi myös palautetta hänen omista vahvuuksistaan:

  • Oletko huomannut, että lapsesi on motorisesti taitava?
  • Auttaako hän mielellään sinua?
  • Onko hänellä hyvä mielikuvitus?
  • Leikkiikö hän kiltisti muiden lasten kanssa?
  • Piirtääkö hän mielellään?

Meillä kaikilla on erilaisia vahvuuksia: myönteisiä ominaisuuksia, jotka heijastuvat käytökseemme, ajatuksiimme ja tunteisiimme. Useasti juuri vaikkapa motoriset taidot on helppo huomata, mutta kaikilla meillä on myös omat luonteenvahvuutemme, joiden avulla onnistumme, saavutamme tavoitteita ja yllämme parhaimpaamme.

  • Oletko esimerkiksi kiinnittänyt huomiota siihen, että lapsesi on sinnikäs?
  • Osaako hän ottaa toisia huomioon?
  • Onko hän erityisen innokas? Luova?
  • Osoittaako hän rakkauttaan?
  • Tai opetteleeko hän ilolla uusia asioita?

Tällaisia luonteenvahvuuksia voi kehittää jo aivan pienestä pitäen. Ne toimivat pohjana kaikelle oppimiselle. Ja ne kehittyvät juurikin lapsen ensimmäisistä elinvuosista alkaen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Jos pyrit tunnistamaan ja vahvistamaan lapsessa näitä luonteenvahvuuksia ja antamaan hänelle positiivista palautetta, on tutkimusten mukaan tällä positiivinen yhteys myös lapsen käyttäytymiseen.

Luonteenvahvuuksien tukeminen ei ainoastaan liity lapsen myönteiseen käyttäytymiseen, vaan niitä tarvitaan ylipäänsä hyvinvointiin ja elämässä menestymiseen. Luonnekasvatukseen olisi siksi erityisen tärkeää tarttua jo kotona ja päiväkodissa pienen lapsen kanssa. Etsikää yhdessä arjessa aikaa nostaa esiin lapsen vahvuuksia, kertoa niistä hänelle, kehua, kannustaa ja olla läsnä yhdessä. Lapselle on tärkeää, että hän tuntee itsensä hyväksytyksi omana itsenään. Kannustava, keskusteleva ja lämmin ilmapiiri vaatii sinulta vanhempana sensitiivisyyttä ja kykyä asettua lapsen asemaan. Ennen kaikkea se vaatii aikaa ja positiivista tahtotilaa. Vahvuuksien korostaminen ei kuitenkaan tarkoita, että negatiivisia tunteita pitäisi siirtää syrjään. Arkeen kuuluu myös erilaiset epäonnistumiset. Juju onkin enemmän siinä asenteessa, millä asioita tarkastellaan.

Pohtikaa yhdessä, iloitkaa, hymyilkää toisillenne, kehukaa ja viettäkää rauhallisia läsnäolon hetkiä!

Lisätietoa kiinnostuneille:

Ahonen, L. (2017). Haastavat kasvatustilanteet. Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja. Helsinki: PS-kustannus.
Boniwell, I. (2013). Educating For Happiness and Resilience. https://www.youtube.com/watch?v=DbC18wFkHNI
Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.), Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS- kustannus.
Uusitalo-Malmivaara L., Vuorinen K. (2016). Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. Jyväskylä: Ps-kustannus.