Näin kannustat lastasi:

1. Auta lasta huomaamaan asioita, joista hän nauttii tai joissa hän on erityisen hyvä

Eri asiat sujuvat meiltä eri tavalla. Tarkkaile, missä tilanteissa lapsesi on taitava ja mistä hän nauttii erityisesti. Joku voi nauttia lukemisesta, toinen tanssista ja kolmas kiipeilystä. Kaikki taidot eivät näy fyysisenä tekemisenä ulospäin, joten hillitymmin itseään ilmaisevan lapsen taidot voivat jäädä piiloon. Lapsi voi olla esimerkiksi hyvin empaattinen muita kohtaan. Auta lasta itse huomaamaan, missä asioissa hän on hyvä. Kun lapsi oppii tuntemaan omat vahvuutensa, hän oppii luottamaan kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa.

2. Varatkaa aikaa innostavien asioiden tekemiseen

Yhdessä kokeilemalla löydätte asioita, joista lapsi on innostunut. Jos lapsi nauttii piirtämisestä, anna hänelle välineet ja rauhallista aikaa tehdä taidetta. Innostavat asiat voivat olla myös aivan pieniä jokapäiväisiä arkiasioita. Lapsi voi auttaa vanhempaa kotiaskareessa, vaikka aikuinen tekisi askareen itse nopeammin ja tehokkaammin.

3. Opetelkaa kehumaan yhdessä muita

Auta lasta huomaamaan, että kaikki eivät välttämättä ole innostuneita ja taitavia samoissa asioissa. Opetelkaa antamaan myös muille palautetta ja puhukaa läheisten hyvistä puolista. Kehujen antaminen toiselle tuntuu hyvältä, varsinkin jos huomaat ilahduttaneesi häntä.

4.  Anna lapselle hyvä esimerkki

Tehkää yhdessä myös sellaisia asioita, joista sinä olet innostunut. Oma innostus tarttuu usein lapseen. Innostuneena arkikin sujuu mukavammin. Voit miettiä itseäsi myös kasvattajana: mitkä ovat vahvuuksiani vanhempana ja mitkä asiat sujuvat erityisen hyvin? Tutustu luonteenvahvuuksiin vaikkapa VIA-surveyn avulla http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey

Vinkit Maija Nuorteva

Kannustavasta Kiva Kirahvista kertova tarina Kiva Kirahvin kannustus” käsittelee omia vahvuuksia.

OSTA