Ympyräiset on kotimainen tunnetaitojen kehittymistä tukeva kirjasarja. Sekä perheiltä että lastenkasvatuksen ammattilaisilta kehuja kerännyt sarja täydentyy tänä syksynä kolmella uudella kirjalla. Ympyräisten satumaailman kautta lapset pääsevät tutustumaan omiin tunteisiinsa ja oppivat keinoja niiden hallitsemiseen.

Suomessa kehitetty konsepti

Ympyräiset on suomalainen, pedagogisesti kehitetty konsepti, joka tarjoaa aikuiselle työkaluja lapsen tunneälyn vahvistamiseen. Harjaantuneet tunnetaidot auttavat lasta monin tavoin elämässä ja sosiaalisissa tilanteissa.

Miksi tunnetaitojen harjoitteleminen on tärkeää?

Tunteet valtaavat pienen lapsen koko mielen ja kehon, mutta lapsi ei vielä tiedä, kuinka tunteita käsitellään. Tunteita, niiden tunnistamista ja hallintaa täytyy harjoitella kuin mitä tahansa muutakin taitoa.

Yhteiset satuhetket ja tunteista puhuminen tutustuttavat aikuisen lapsen maailmaan ja ajatuksiin. Se vahvistaa vanhempien yhteyttä lapseen ja luo perheelle merkityksellisiä yhteisiä hetkiä.