Tunnetaidot2019-08-19T20:54:35+00:00

Tunnetaitoja voi oppia kaikenikäisenä

Pienen lapsen päivä voi olla varsinaista tunteiden vuoristorataa. Tunnetilat saattavat vaihtua lennossa ja tunteet ryöpsähtää esiin niin voimakkaina, että se hämmentää sekä lasta että aikuista.

Jo vauva ilmaisee itseään itkemällä tai hymyilemällä, ja pian vanhempien edessä on hetkeen heittäytyvä, innosta hihkuva, vieraita ujosteleva, mörköjä pelkäävä ja kiukuissaan jalkaa polkeva taapero. Tunteet ovat mukana elämässämme joka päivä ja ohjaavat tekemisiämme. Myös tunnetaitojen opettamisen tulisi kuulua jokapäiväiseen arkeen.

Lapsi oppii tunnetaitoja havainnoimalla ja jäljittelemällä ympärillään olevia läheisiä. Lasta ei kuitenkaan saisi jättää tunteidensa kanssa yksin, vaan aikuisen tehtävä on tukea lasta antamalla tunteille nimiä, kertoa miltä ne tuntuvat, mistä ne johtuvat ja miten niistä voi selvitä. Miksi kiukku tuntuu koko kehossa? Miten hankalan tunteen yli voi päästä ja siirtyä mukavampaan?

Kun tunteista keskustellaan, lapsi oppii huomaamaan ja tunnistamaan omia tunnetilojaan ja saa sanoja joilla kuvata niitä. Tunteista tulee ymmärrettävämpiä, jolloin niitä on myös helpompi hallita ja säädellä erilaisissa tilanteissa. Se joka osaa ilmaista tuntemuksiaan sanallisesti, tulee todennäköisemmin ymmärretyksi, eikä hänen tarvitse turvautua vaikkapa nyrkkeihin.

Vähitellen lapsi oppii näkemään, miten hänen oma käyttäytymisensä vaikuttaa muihin ja ottamaan huomioon myös muiden tunteet. Korvaamattomia taitoja kaikissa sosiaalisissa tilanteissa!

Tarinat apuna tunnekasvatuksessa

Hyvä keino ”houkutella esiin” lapsen tunteita ovat sadut ja tarinat, joiden parissa lapsi voi tutustua turvallisesti erilaisiin tunteisiin. Tarinoiden kautta ja niiden hahmoihin samastumalla lapset pääsevät käsiksi myös omiin tunteisiinsa. Vaikeiden tunteiden käsittelyyn sadut ovat erityisen suositeltavia. Lukiessa voitte pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Miltä tarinan hahmoista tuntuu? Mistä tunteet johtuvat?
  • Miten tunteet vaikuttavat hahmojen käyttäytymiseen?
  • Mitä hahmojen kannattaisi tehdä ristiriitatilanteessa?
  • Miten ratkaisua tai sovintoa voitaisiin rakentaa?
  • Millaisia tunteita tarina herätti?

Tunnetaidot lisäävät lapsen
ja aikuisen hyvinvointia

Lapsiperheen arjessa myös vanhempien tunteet kuohuvat, ja aikuistenkin olisi hyvä kehittää tunnetaitojaan. Aikuisen kohdalla tunnetyö voi tarkoittaa niin lapsen kuin omien tunteiden tunnistamista ja säätelemistä, sekä toimiviin, positiivisiin ratkaisukeinoihin keskittymistä. Omien tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen auttaa vanhempaa ymmärtämään myös lapsen tunteita.

On tärkeää, että aikuinen näyttää mallia siitä, millaisilla tavoilla tunteet voidaan kanavoida hyväksyttävällä ja turvallisella tavalla. Erityisen tärkeä oppi lapselle on, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Negatiivisia tunteita ei kannata pelästyä tai vältellä, vaan kaikkia tunteita saa ilmaista rakentavasti. Tunnekuohut ovat ohimeneviä, ja kaikista tunteista voidaan puhua ääneen. Lapsen pitäisi voida luottaa siihen, että hän on hyväksytty niin hyvän kuin pahantuulisenakin.

Tunnetaidot ja kyky säädellä omia tunteitaan ovat elämän tärkeimpiä taitoja. Tutkimusten mukaan tunnesäätelykyvyt ovat yhteydessä tasapainoisempaan tunne-elämään, parempaan itsetuntoon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Vinkkejä tunnetaitojen oppimiseen